CHỖ AN TOÀN TRÊN MÁY BAY ĐỂ TRÁNH VIRUS CORONA
CHỖ AN TOÀN TRÊN MÁY BAY ĐỂ TRÁNH VIRUS CORONA
Một nghiên cứu của nhóm FlyHealthy tại Mỹ đã chỉ ra rằng những người ngồi cạnh cửa sổ ít tương tác với những người khác nhất, nên khả năng lây bệnh cũng thấp hơn.