TỔNG KẾT SỰ KIỆN MỞ BÁN TOUR ĐÀI LOAN CHỈ VỚI 9,9 TRIỆU - TRÊN CẢ MONG ĐỢI
TỔNG KẾT SỰ KIỆN MỞ BÁN TOUR ĐÀI LOAN CHỈ VỚI 9,9 TRIỆU - TRÊN CẢ MONG ĐỢI
Ngày 23/06/2018, Sự kiện mở bán tour Đài Loan đã diễn ra tại Dolphin Tour - 23 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.