STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 02/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 02/07/2020
Về: 06/07/2020
6.990.000
Đặt tour
2 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 02/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 02/07/2020
Về: 06/07/2020
7.590.000
Đặt tour
3 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 03/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 03/07/2020
Về: 07/07/2020
6.990.000
Đặt tour
4 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 03/07 Hà Nội 3N2Đ Hết chỗ
Đi: 03/07/2020
Về: 05/07/2020
2.780.000
Đặt tour
5 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 03/07 Hà Nội 2N1Đ Hết chỗ
Đi: 03/07/2020
Về: 04/07/2020
1.980.000
Đặt tour
6 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 04/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 04/07/2020
Về: 08/07/2020
7.590.000
Đặt tour
7 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 04/07 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 04/07/2020
Về: 05/07/2020
2.080.000
Đặt tour
8 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 05/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 05/07/2020
Về: 09/07/2020
6.890.000
Đặt tour
9 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 05/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 05/07/2020
Về: 09/07/2020
7.590.000
Đặt tour
10 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 06/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 06/07/2020
Về: 10/07/2020
6.890.000
Đặt tour
11 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 11/07/2020
6.890.000
Đặt tour
12 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 10N9Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 16/07/2020
61.900.000
Đặt tour
13 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 11/07/2020
7.590.000
Đặt tour
14 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 08/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 08/07/2020
Về: 12/07/2020
7.590.000
Đặt tour
15 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 09/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/07/2020
Về: 13/07/2020
6.990.000
Đặt tour
16 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 09/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/07/2020
Về: 13/07/2020
7.590.000
Đặt tour
17 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 10/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 14/07/2020
6.990.000
Đặt tour
18 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 10/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 14/07/2020
7.590.000
Đặt tour
19 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 10/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 12/07/2020
2.780.000
Đặt tour
20 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Vinpearl Đảo Rều Hạ Long khởi hành 10/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 12/07/2020
5.990.000
Đặt tour
21 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 11/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 11/07/2020
Về: 15/07/2020
6.990.000
Đặt tour
22 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 11/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 11/07/2020
Về: 15/07/2020
7.590.000
Đặt tour
23 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 11/07 Hà Nội 2N1Đ 6
Đi: 11/07/2020
Về: 12/07/2020
2.080.000
Đặt tour
24 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 16/07/2020
6.890.000
Đặt tour
25 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 16/07/2020
7.590.000
Đặt tour
26 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2020 bay VietnamAirlines khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 14/07/2020
5.290.000
Đặt tour
27 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 12/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 15/07/2020
6.990.000
Đặt tour
28 [Hồ Chí Minh] Đà Nẵng - Hội An - Phim Trường Thuận Phước bay Bamboo Airways khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 14/07/2020
4.990.000
Đặt tour
29 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 13/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 13/07/2020
Về: 17/07/2020
6.890.000
Đặt tour
30 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 14/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 14/07/2020
Về: 18/07/2020
6.890.000
Đặt tour
31 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 14/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 14/07/2020
Về: 18/07/2020
7.590.000
Đặt tour
32 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 15/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 15/07/2020
Về: 19/07/2020
6.990.000
Đặt tour
33 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 15/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 15/07/2020
Về: 19/07/2020
7.590.000
Đặt tour
34 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 16/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 16/07/2020
Về: 20/07/2020
6.990.000
Đặt tour
35 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 16/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 16/07/2020
Về: 20/07/2020
7.590.000
Đặt tour
36 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 17/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 21/07/2020
6.990.000
Đặt tour
37 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 17/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 21/07/2020
7.590.000
Đặt tour
38 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 17/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 19/07/2020
2.780.000
Đặt tour
39 [Hà Nội] Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà Hills 4N3Đ bay HK Bamboo Airways khởi hành 17/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 20/07/2020
5.390.000
Đặt tour
40 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 17/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 20/07/2020
7.590.000
Đặt tour
41 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Vinpearl Đảo Rều Hạ Long khởi hành 17/07 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 19/07/2020
5.990.000
Đặt tour
42 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 18/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 18/07/2020
Về: 22/07/2020
7.590.000
Đặt tour
43 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 18/07 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 18/07/2020
Về: 19/07/2020
2.080.000
Đặt tour
44 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 18/07 Hà Nội 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 18/07/2020
Về: 21/07/2020
7.590.000
Đặt tour
45 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 23/07/2020
6.890.000
Đặt tour
46 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 23/07/2020
7.590.000
Đặt tour
47 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 19/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 22/07/2020
7.290.000
Đặt tour
48 [Hồ Chí Minh] Đà Nẵng - Hội An - Phim Trường Thuận Phước bay Bamboo Airways khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 21/07/2020
4.990.000
Đặt tour
49 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 20/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/07/2020
Về: 24/07/2020
6.890.000
Đặt tour
50 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 21/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 21/07/2020
Về: 25/07/2020
6.890.000
Đặt tour
STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 03/07 Hà Nội 3N2Đ Hết chỗ
Đi: 03/07/2020
Về: 05/07/2020
2.780.000
Đặt tour
2 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 03/07 Hà Nội 2N1Đ Hết chỗ
Đi: 03/07/2020
Về: 04/07/2020
1.980.000
Đặt tour
3 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 04/07 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 04/07/2020
Về: 05/07/2020
2.080.000
Đặt tour
4 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 10/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 12/07/2020
2.780.000
Đặt tour
5 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Vinpearl Đảo Rều Hạ Long khởi hành 10/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 12/07/2020
5.990.000
Đặt tour
6 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 11/07 Hà Nội 2N1Đ 6
Đi: 11/07/2020
Về: 12/07/2020
2.080.000
Đặt tour
7 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2020 bay VietnamAirlines khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 14/07/2020
5.290.000
Đặt tour
8 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 12/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 15/07/2020
6.990.000
Đặt tour
9 [Hồ Chí Minh] Đà Nẵng - Hội An - Phim Trường Thuận Phước bay Bamboo Airways khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 14/07/2020
4.990.000
Đặt tour
10 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 17/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 19/07/2020
2.780.000
Đặt tour
11 [Hà Nội] Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà Hills 4N3Đ bay HK Bamboo Airways khởi hành 17/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 20/07/2020
5.390.000
Đặt tour
12 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 17/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 20/07/2020
7.590.000
Đặt tour
13 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Vinpearl Đảo Rều Hạ Long khởi hành 17/07 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 19/07/2020
5.990.000
Đặt tour
14 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 18/07 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 18/07/2020
Về: 19/07/2020
2.080.000
Đặt tour
15 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 18/07 Hà Nội 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 18/07/2020
Về: 21/07/2020
7.590.000
Đặt tour
16 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 19/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 22/07/2020
7.290.000
Đặt tour
17 [Hồ Chí Minh] Đà Nẵng - Hội An - Phim Trường Thuận Phước bay Bamboo Airways khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 21/07/2020
4.990.000
Đặt tour
18 [Hà Nội] Tour du lịch Miền Tây: Cần Thơ - Vĩnh Long - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu 5N4D bay HK Bamboo Airways khởi hành 22/07 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 22/07/2020
Về: 26/07/2020
7.190.000
Đặt tour
19 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2020 bay Bamboo Airways khởi hành 23/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 23/07/2020
Về: 25/07/2020
5.290.000
Đặt tour
20 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 24/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 24/07/2020
Về: 26/07/2020
2.780.000
Đặt tour
21 [Hà Nội] Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà Hills 4N3Đ bay HK Bamboo Airways khởi hành 24/07 Hà Nội 4N3Đ 1
Đi: 24/07/2020
Về: 27/07/2020
5.390.000
Đặt tour
22 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 24/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 24/07/2020
Về: 27/07/2020
7.590.000
Đặt tour
23 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Vinpearl Đảo Rều Hạ Long khởi hành 24/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 24/07/2020
Về: 26/07/2020
5.990.000
Đặt tour
24 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 25/07 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 26/07/2020
2.080.000
Đặt tour
25 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 25/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 28/07/2020
7.590.000
Đặt tour
26 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 26/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 26/07/2020
Về: 29/07/2020
7.290.000
Đặt tour
27 [Hồ Chí Minh] Đà Nẵng - Hội An - Phim Trường Thuận Phước bay Bamboo Airways khởi hành 26/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 26/07/2020
Về: 28/07/2020
4.990.000
Đặt tour
28 [Hà Nội] Du lịch Đà Lạt - Nha Trang 5N4Đ bay HK Bamboo Airways khởi hành 29/07 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 29/07/2020
Về: 02/08/2020
7.450.000
Đặt tour
29 [Hà Nội] Tour du lịch Miền Tây: Cần Thơ - Vĩnh Long - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu 5N4D bay HK Bamboo Airways khởi hành 29/07 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 29/07/2020
Về: 02/08/2020
7.190.000
Đặt tour
30 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2020 bay Bamboo Airways khởi hành 30/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 30/07/2020
Về: 01/08/2020
5.290.000
Đặt tour
31 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Mường Thanh Luxury Hạ Long khởi hành 31/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 31/07/2020
Về: 02/08/2020
2.780.000
Đặt tour
32 [Hà Nội] Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà Hills 4N3Đ bay HK Bamboo Airways khởi hành 31/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 31/07/2020
Về: 03/08/2020
5.390.000
Đặt tour
33 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 31/07 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 31/07/2020
Về: 03/08/2020
7.590.000
Đặt tour
34 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Vinpearl Đảo Rều Hạ Long khởi hành 31/07 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 31/07/2020
Về: 02/08/2020
5.990.000
Đặt tour
35 [Hồ Chí Minh] Nha Trang 2020 bay VietnamAirlines khởi hành 31/07 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 31/07/2020
Về: 02/08/2020
5.190.000
Đặt tour
36 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 01/08 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 01/08/2020
Về: 02/08/2020
2.080.000
Đặt tour
37 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2020 bay VietnamAirlines khởi hành 02/08 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 02/08/2020
Về: 04/08/2020
5.290.000
Đặt tour
38 [Hồ Chí Minh] Nha Trang 2020 bay VietnamAirlines khởi hành 02/08 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 02/08/2020
Về: 04/08/2020
4.890.000
Đặt tour
39 [Hồ Chí Minh] Đà Nẵng - Hội An - Phim Trường Thuận Phước bay Bamboo Airways khởi hành 02/08 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 02/08/2020
Về: 04/08/2020
4.990.000
Đặt tour
40 [Hà Nội] Du lịch Đà Lạt - Nha Trang 5N4Đ bay HK Bamboo Airways khởi hành 05/08 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 05/08/2020
Về: 09/08/2020
7.450.000
Đặt tour
41 [Hà Nội] Tour du lịch Miền Tây: Cần Thơ - Vĩnh Long - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu 5N4D bay HK Bamboo Airways khởi hành 05/08 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 05/08/2020
Về: 09/08/2020
7.190.000
Đặt tour
42 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2020 bay Bamboo Airways khởi hành 06/08 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 06/08/2020
Về: 08/08/2020
5.290.000
Đặt tour
43 [Hà Nội] Du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ: Huyền thoại biển xanh KS Vinpearl bay HK Bamboo Airways khởi hành 07/08 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 07/08/2020
Về: 10/08/2020
7.590.000
Đặt tour
44 Combo thủy phi cơ & khách sạn 5* Vinpearl Đảo Rều Hạ Long khởi hành 07/08 Hà Nội 3N2Đ 9
Đi: 07/08/2020
Về: 09/08/2020
5.990.000
Đặt tour
45 Combo thủy phi cơ & khách sạn 4* Mithrin Hotel Hạ Long khởi hành 08/08 Hà Nội 2N1Đ 9
Đi: 08/08/2020
Về: 09/08/2020
2.080.000
Đặt tour
46 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2020 bay VietnamAirlines khởi hành 09/08 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 09/08/2020
Về: 11/08/2020
5.290.000
Đặt tour
47 [Hồ Chí Minh] Nha Trang 2020 bay VietnamAirlines khởi hành 09/08 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 09/08/2020
Về: 11/08/2020
4.890.000
Đặt tour
48 [Hồ Chí Minh] Đà Nẵng - Hội An - Phim Trường Thuận Phước bay Bamboo Airways khởi hành 09/08 Tp.Hồ Chí Minh 3N2Đ 9
Đi: 09/08/2020
Về: 11/08/2020
4.990.000
Đặt tour
49 [Hà Nội] Du lịch Đà Lạt - Nha Trang 5N4Đ bay HK Bamboo Airways khởi hành 12/08 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 12/08/2020
Về: 16/08/2020
7.450.000
Đặt tour
50 [Hà Nội] Tour du lịch Miền Tây: Cần Thơ - Vĩnh Long - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu 5N4D bay HK Bamboo Airways khởi hành 12/08 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 12/08/2020
Về: 16/08/2020
7.190.000
Đặt tour
STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 02/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 02/07/2020
Về: 06/07/2020
6.990.000
Đặt tour
2 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 02/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 02/07/2020
Về: 06/07/2020
7.590.000
Đặt tour
3 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 03/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 03/07/2020
Về: 07/07/2020
6.990.000
Đặt tour
4 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 04/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 04/07/2020
Về: 08/07/2020
7.590.000
Đặt tour
5 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 05/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 05/07/2020
Về: 09/07/2020
6.890.000
Đặt tour
6 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 05/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 05/07/2020
Về: 09/07/2020
7.590.000
Đặt tour
7 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 06/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 06/07/2020
Về: 10/07/2020
6.890.000
Đặt tour
8 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 11/07/2020
6.890.000
Đặt tour
9 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 10N9Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 16/07/2020
61.900.000
Đặt tour
10 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 11/07/2020
7.590.000
Đặt tour
11 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 08/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 08/07/2020
Về: 12/07/2020
7.590.000
Đặt tour
12 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 09/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/07/2020
Về: 13/07/2020
6.990.000
Đặt tour
13 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 09/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/07/2020
Về: 13/07/2020
7.590.000
Đặt tour
14 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 10/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 14/07/2020
6.990.000
Đặt tour
15 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 10/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 14/07/2020
7.590.000
Đặt tour
16 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 11/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 11/07/2020
Về: 15/07/2020
6.990.000
Đặt tour
17 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 11/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 11/07/2020
Về: 15/07/2020
7.590.000
Đặt tour
18 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 16/07/2020
6.890.000
Đặt tour
19 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 16/07/2020
7.590.000
Đặt tour
20 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 13/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 13/07/2020
Về: 17/07/2020
6.890.000
Đặt tour
21 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 14/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 14/07/2020
Về: 18/07/2020
6.890.000
Đặt tour
22 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 14/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 14/07/2020
Về: 18/07/2020
7.590.000
Đặt tour
23 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 15/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 15/07/2020
Về: 19/07/2020
6.990.000
Đặt tour
24 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 15/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 15/07/2020
Về: 19/07/2020
7.590.000
Đặt tour
25 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 16/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 16/07/2020
Về: 20/07/2020
6.990.000
Đặt tour
26 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 16/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 16/07/2020
Về: 20/07/2020
7.590.000
Đặt tour
27 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 17/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 21/07/2020
6.990.000
Đặt tour
28 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 17/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 21/07/2020
7.590.000
Đặt tour
29 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 18/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 18/07/2020
Về: 22/07/2020
7.590.000
Đặt tour
30 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 23/07/2020
6.890.000
Đặt tour
31 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 23/07/2020
7.590.000
Đặt tour
32 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 20/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/07/2020
Về: 24/07/2020
6.890.000
Đặt tour
33 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 21/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 21/07/2020
Về: 25/07/2020
6.890.000
Đặt tour
34 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 22/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 22/07/2020
Về: 26/07/2020
6.990.000
Đặt tour
35 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 22/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 22/07/2020
Về: 26/07/2020
7.590.000
Đặt tour
36 [Hà Nội] Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ 2020 "Hành trình khám phá bất tận": Istanbul - Cappadocia 9N8D bay HK Turkish Airlines khởi hành 22/07 Hà Nội 9N8Đ 9
Đi: 22/07/2020
Về: 30/07/2020
35.900.000
Đặt tour
37 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 23/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 23/07/2020
Về: 27/07/2020
7.590.000
Đặt tour
38 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 24/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 24/07/2020
Về: 28/07/2020
6.990.000
Đặt tour
39 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 24/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 24/07/2020
Về: 28/07/2020
7.590.000
Đặt tour
40 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 25/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 29/07/2020
6.990.000
Đặt tour
41 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ "Hành trình khám phá bất tận" 9N8D bay HK Turkish Airlines khởi hành 25/07 Tp.Hồ Chí Minh 9N8Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 02/08/2020
35.500.000
Đặt tour
42 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 25/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 29/07/2020
7.590.000
Đặt tour
43 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 26/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 26/07/2020
Về: 30/07/2020
6.890.000
Đặt tour
44 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 26/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 26/07/2020
Về: 30/07/2020
7.590.000
Đặt tour
45 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 27/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 27/07/2020
Về: 31/07/2020
6.890.000
Đặt tour
46 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 28/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 28/07/2020
Về: 01/08/2020
6.890.000
Đặt tour
47 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 29/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 29/07/2020
Về: 02/08/2020
7.590.000
Đặt tour
48 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 30/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 30/07/2020
Về: 03/08/2020
6.990.000
Đặt tour
49 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 30/07 Tp.Hồ Chí Minh 10N9Đ 9
Đi: 30/07/2020
Về: 08/08/2020
61.900.000
Đặt tour
50 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 30/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 30/07/2020
Về: 03/08/2020
7.590.000
Đặt tour
STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 02/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 02/07/2020
Về: 06/07/2020
6.990.000
Đặt tour
2 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 02/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 02/07/2020
Về: 06/07/2020
7.590.000
Đặt tour
3 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 03/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 03/07/2020
Về: 07/07/2020
6.990.000
Đặt tour
4 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 04/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 04/07/2020
Về: 08/07/2020
7.590.000
Đặt tour
5 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 05/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 05/07/2020
Về: 09/07/2020
6.890.000
Đặt tour
6 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 05/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 05/07/2020
Về: 09/07/2020
7.590.000
Đặt tour
7 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 06/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 06/07/2020
Về: 10/07/2020
6.890.000
Đặt tour
8 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 11/07/2020
6.890.000
Đặt tour
9 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 10N9Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 16/07/2020
61.900.000
Đặt tour
10 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 07/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 07/07/2020
Về: 11/07/2020
7.590.000
Đặt tour
11 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 08/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 08/07/2020
Về: 12/07/2020
7.590.000
Đặt tour
12 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 09/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/07/2020
Về: 13/07/2020
6.990.000
Đặt tour
13 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 09/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/07/2020
Về: 13/07/2020
7.590.000
Đặt tour
14 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 10/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 14/07/2020
6.990.000
Đặt tour
15 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 10/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 10/07/2020
Về: 14/07/2020
7.590.000
Đặt tour
16 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 11/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 11/07/2020
Về: 15/07/2020
6.990.000
Đặt tour
17 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 11/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 11/07/2020
Về: 15/07/2020
7.590.000
Đặt tour
18 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 16/07/2020
6.890.000
Đặt tour
19 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 12/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 12/07/2020
Về: 16/07/2020
7.590.000
Đặt tour
20 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 13/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 13/07/2020
Về: 17/07/2020
6.890.000
Đặt tour
21 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 14/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 14/07/2020
Về: 18/07/2020
6.890.000
Đặt tour
22 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 14/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 14/07/2020
Về: 18/07/2020
7.590.000
Đặt tour
23 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 15/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 15/07/2020
Về: 19/07/2020
6.990.000
Đặt tour
24 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 15/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 15/07/2020
Về: 19/07/2020
7.590.000
Đặt tour
25 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 16/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 16/07/2020
Về: 20/07/2020
6.990.000
Đặt tour
26 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 16/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 16/07/2020
Về: 20/07/2020
7.590.000
Đặt tour
27 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 17/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 21/07/2020
6.990.000
Đặt tour
28 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 17/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/07/2020
Về: 21/07/2020
7.590.000
Đặt tour
29 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 18/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 18/07/2020
Về: 22/07/2020
7.590.000
Đặt tour
30 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 23/07/2020
6.890.000
Đặt tour
31 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 19/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 19/07/2020
Về: 23/07/2020
7.590.000
Đặt tour
32 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 20/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/07/2020
Về: 24/07/2020
6.890.000
Đặt tour
33 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 21/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 21/07/2020
Về: 25/07/2020
6.890.000
Đặt tour
34 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 22/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 22/07/2020
Về: 26/07/2020
6.990.000
Đặt tour
35 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 22/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 22/07/2020
Về: 26/07/2020
7.590.000
Đặt tour
36 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 23/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 23/07/2020
Về: 27/07/2020
7.590.000
Đặt tour
37 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 24/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 24/07/2020
Về: 28/07/2020
6.990.000
Đặt tour
38 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 24/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 24/07/2020
Về: 28/07/2020
7.590.000
Đặt tour
39 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 25/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 29/07/2020
6.990.000
Đặt tour
40 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ "Hành trình khám phá bất tận" 9N8D bay HK Turkish Airlines khởi hành 25/07 Tp.Hồ Chí Minh 9N8Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 02/08/2020
35.500.000
Đặt tour
41 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 25/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 25/07/2020
Về: 29/07/2020
7.590.000
Đặt tour
42 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 26/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 26/07/2020
Về: 30/07/2020
6.890.000
Đặt tour
43 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 26/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 26/07/2020
Về: 30/07/2020
7.590.000
Đặt tour
44 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 27/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 27/07/2020
Về: 31/07/2020
6.890.000
Đặt tour
45 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 28/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 28/07/2020
Về: 01/08/2020
6.890.000
Đặt tour
46 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 29/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 29/07/2020
Về: 02/08/2020
7.590.000
Đặt tour
47 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 30/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 30/07/2020
Về: 03/08/2020
6.990.000
Đặt tour
48 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 30/07 Tp.Hồ Chí Minh 10N9Đ 9
Đi: 30/07/2020
Về: 08/08/2020
61.900.000
Đặt tour
49 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 30/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 30/07/2020
Về: 03/08/2020
7.590.000
Đặt tour
50 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 31/07 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 31/07/2020
Về: 04/08/2020
6.990.000
Đặt tour