STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 20/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 20/01/2019
Về: 23/01/2019
5.490.000
Đặt tour
2 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 20/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/01/2019
Về: 24/01/2019
11.790.000
Đặt tour
3 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 23/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 2
Đi: 23/01/2019
Về: 27/01/2019
5.990.000
Đặt tour
4 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 23/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 23/01/2019
Về: 27/01/2019
12.690.000
Đặt tour
5 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 24/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 24/01/2019
Về: 27/01/2019
9.990.000
Đặt tour
6 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 25/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 25/01/2019
Về: 28/01/2019
5.490.000
Đặt tour
7 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 27/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 27/01/2019
Về: 31/01/2019
11.790.000
Đặt tour
8 25 Tết Nguyên Đán - Du lịch Đài Loan: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 30/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 30/01/2019
Về: 03/02/2019
15.490.000
Đặt tour
9 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 31/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 31/01/2019
Về: 03/02/2019
9.990.000
Đặt tour
10 29 Tết 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 03/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 7
Đi: 03/02/2019
Về: 07/02/2019
19.990.000
Đặt tour
11 Du lịch Hàn Quốc Tết Nguyên Đán 2019: Seoul- Everland- Trượt Tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 03/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 03/02/2019
Về: 07/02/2019
14.990.000
Đặt tour
12 M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Thái Lan 4N3Đ: Bangkok - Pattaya - Safari World bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 05/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 05/02/2019
Về: 08/02/2019
10.990.000
Đặt tour
13 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Thái Lan 5N4Đ: Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng bay Air Asia KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 05/02/2019
Về: 09/02/2019
10.990.000
Đặt tour
14 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 6N5Đ: Osaka - Kyoto - Hakone - Fuji - Tokyo bay thẳng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 6N5Đ Hết chỗ
Đi: 05/02/2019
Về: 10/02/2019
37.500.000
Đặt tour
15 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 6N5Đ: Tokyo – Yamanashi - Nagoya – Kyoto – Osaka bay Vietnam Airlines KH HCM khởi hành 05/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 1
Đi: 05/02/2019
Về: 10/02/2019
39.990.000
Đặt tour
16 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 5N4Đ 4
Đi: 05/02/2019
Về: 09/02/2019
18.990.000
Đặt tour
17 M1 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul- Everland- Trượt Tuyết Mùa Đông 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 5N4Đ 1
Đi: 05/02/2019
Về: 09/02/2019
16.990.000
Đặt tour
18 Du lịch Thái Lan Tết Nguyên Đán 2019: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 06/02/2019
Về: 09/02/2019
10.490.000
Đặt tour
19 M2 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Thái Lan 4N3Đ: Bangkok - Pattaya - Safari World bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 1
Đi: 06/02/2019
Về: 09/02/2019
11.490.000
Đặt tour
20 M2 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Thái Lan 5N4Đ: Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng bay Thai Airways KH từ Hà Nội khởi hành 06/02 Hà Nội 5N4Đ 1
Đi: 06/02/2019
Về: 10/02/2019
11.990.000
Đặt tour
21 M2 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 5N4Đ: Tokyo - Kawazu - Sakura – Yamanashi bay Japan Airlines KH HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 2
Đi: 06/02/2019
Về: 10/02/2019
35.990.000
Đặt tour
22 M2 Tết Nguyên Đán 2019- Du lịch Đài Loan 5N4Đ: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 06/02/2019
Về: 10/02/2019
18.990.000
Đặt tour
23 M3 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Thái Lan 5N4Đ: Bangkok - Pattaya - Safari - Buffet 86 tầng bay Air Asia khởi hành từ Hà Nội khởi hành 07/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 07/02/2019
Về: 11/02/2019
10.990.000
Đặt tour
24 M3 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 07/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 07/02/2019
Về: 11/02/2019
15.990.000
Đặt tour
25 M3 Tết Nguyên Đán 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 07/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 07/02/2019
Về: 10/02/2019
18.190.000
Đặt tour
26 M4 Tết Nguyên Đán 2019: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 08/02 Hà Nội 5N4Đ 8
Đi: 08/02/2019
Về: 12/02/2019
18.590.000
Đặt tour
27 M4 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 08/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 08/02/2019
Về: 12/02/2019
14.990.000
Đặt tour
28 M5 Tết Nguyên Đán 2019- Du Lịch Mùa Đông Hàn Quốc 5N4Đ: Seoul- Nami - Everland - Khu trượt tuyết Elysian bay JejuAir KH từ HCM khởi hành 09/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
16.390.000
Đặt tour
29 M5 Tết Nguyên Đán 2019- Du lịch Thái Lan 5N4Đ: Bangkok - Pattaya bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 09/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
8.990.000
Đặt tour
30 M5 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 09/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
13.990.000
Đặt tour
31 M6 Tết Nguyên Đán 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 10/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 8
Đi: 10/02/2019
Về: 14/02/2019
18.990.000
Đặt tour
32 M7 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 11/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 11/02/2019
Về: 15/02/2019
12.490.000
Đặt tour
33 Du lịch Hàn Quốc Mùa Đông 5N4Đ: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 13/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
14.590.000
Đặt tour
34 Mùng 9 Tết Nguyên Đán - Du lịch Đài Loan: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 13/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
15.490.000
Đặt tour
35 M9 Tết Nguyên Đán: Seoul – Nami - Everland - Trượt Tuyết Elysian 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ HCM khởi hành 13/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
14.990.000
Đặt tour
36 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 14/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 14/02/2019
Về: 17/02/2019
16.990.000
Đặt tour
37 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 14/02 Hà Nội 5N4Đ 4
Đi: 14/02/2019
Về: 18/02/2019
7.590.000
Đặt tour
38 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 16/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 16/02/2019
Về: 19/02/2019
5.990.000
Đặt tour
39 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 17/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/02/2019
Về: 21/02/2019
6.990.000
Đặt tour
40 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 17/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/02/2019
Về: 21/02/2019
11.790.000
Đặt tour
41 Du lịch Singapore - Malaysia- Indonesia 6N5Đ: Một hành trình - Ba quốc gia bay JetStar KH từ HCM khởi hành 19/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 8
Đi: 19/02/2019
Về: 24/02/2019
10.790.000
Đặt tour
42 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 20/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
6.990.000
Đặt tour
43 Du lịch Mùa Đông Hàn Quốc: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 20/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
12.990.000
Đặt tour
44 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 20/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
12.690.000
Đặt tour
45 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 20/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
7.290.000
Đặt tour
46 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 21/02 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 21/02/2019
Về: 26/02/2019
32.900.000
Đặt tour
47 Du lịch Singapore - Malaysia 4N3Đ: Một hành trình - Hai đất nước bay JetStar KH từ HCM khởi hành 21/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 21/02/2019
Về: 24/02/2019
7.990.000
Đặt tour
48 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 21/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 21/02/2019
Về: 24/02/2019
11.500.000
Đặt tour
49 Du lịch Hàn Quốc Mùa Đông 5N4Đ: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 22/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 22/02/2019
Về: 26/02/2019
14.990.000
Đặt tour
50 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 22/02 Hà Nội 1N Hết chỗ
Đi: 22/02/2019
Về: 26/02/2019
7.290.000
Đặt tour
STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 20/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 20/01/2019
Về: 23/01/2019
5.490.000
Đặt tour
2 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 20/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/01/2019
Về: 24/01/2019
11.790.000
Đặt tour
3 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 23/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 2
Đi: 23/01/2019
Về: 27/01/2019
5.990.000
Đặt tour
4 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 23/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 23/01/2019
Về: 27/01/2019
12.690.000
Đặt tour
5 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 24/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 24/01/2019
Về: 27/01/2019
9.990.000
Đặt tour
6 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 25/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 25/01/2019
Về: 28/01/2019
5.490.000
Đặt tour
7 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 27/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 27/01/2019
Về: 31/01/2019
11.790.000
Đặt tour
8 25 Tết Nguyên Đán - Du lịch Đài Loan: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 30/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 30/01/2019
Về: 03/02/2019
15.490.000
Đặt tour
9 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 31/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 31/01/2019
Về: 03/02/2019
9.990.000
Đặt tour
10 29 Tết 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 03/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 7
Đi: 03/02/2019
Về: 07/02/2019
19.990.000
Đặt tour
11 Du lịch Hàn Quốc Tết Nguyên Đán 2019: Seoul- Everland- Trượt Tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 03/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 03/02/2019
Về: 07/02/2019
14.990.000
Đặt tour
12 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 6N5Đ: Osaka - Kyoto - Hakone - Fuji - Tokyo bay thẳng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 6N5Đ Hết chỗ
Đi: 05/02/2019
Về: 10/02/2019
37.500.000
Đặt tour
13 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 6N5Đ: Tokyo – Yamanashi - Nagoya – Kyoto – Osaka bay Vietnam Airlines KH HCM khởi hành 05/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 1
Đi: 05/02/2019
Về: 10/02/2019
39.990.000
Đặt tour
14 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 5N4Đ 4
Đi: 05/02/2019
Về: 09/02/2019
18.990.000
Đặt tour
15 M1 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul- Everland- Trượt Tuyết Mùa Đông 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 5N4Đ 1
Đi: 05/02/2019
Về: 09/02/2019
16.990.000
Đặt tour
16 Du lịch Thái Lan Tết Nguyên Đán 2019: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 06/02/2019
Về: 09/02/2019
10.490.000
Đặt tour
17 M2 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 5N4Đ: Tokyo - Kawazu - Sakura – Yamanashi bay Japan Airlines KH HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 2
Đi: 06/02/2019
Về: 10/02/2019
35.990.000
Đặt tour
18 M2 Tết Nguyên Đán 2019- Du lịch Đài Loan 5N4Đ: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 06/02/2019
Về: 10/02/2019
18.990.000
Đặt tour
19 M3 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 07/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 07/02/2019
Về: 11/02/2019
15.990.000
Đặt tour
20 M3 Tết Nguyên Đán 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 07/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 07/02/2019
Về: 10/02/2019
18.190.000
Đặt tour
21 M4 Tết Nguyên Đán 2019: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 08/02 Hà Nội 5N4Đ 8
Đi: 08/02/2019
Về: 12/02/2019
18.590.000
Đặt tour
22 M4 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 08/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 08/02/2019
Về: 12/02/2019
14.990.000
Đặt tour
23 M5 Tết Nguyên Đán 2019- Du Lịch Mùa Đông Hàn Quốc 5N4Đ: Seoul- Nami - Everland - Khu trượt tuyết Elysian bay JejuAir KH từ HCM khởi hành 09/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
16.390.000
Đặt tour
24 M5 Tết Nguyên Đán 2019- Du lịch Thái Lan 5N4Đ: Bangkok - Pattaya bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 09/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
8.990.000
Đặt tour
25 M5 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 09/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
13.990.000
Đặt tour
26 M6 Tết Nguyên Đán 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 10/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 8
Đi: 10/02/2019
Về: 14/02/2019
18.990.000
Đặt tour
27 M7 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 11/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 11/02/2019
Về: 15/02/2019
12.490.000
Đặt tour
28 Du lịch Hàn Quốc Mùa Đông 5N4Đ: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 13/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
14.590.000
Đặt tour
29 Mùng 9 Tết Nguyên Đán - Du lịch Đài Loan: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 13/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
15.490.000
Đặt tour
30 M9 Tết Nguyên Đán: Seoul – Nami - Everland - Trượt Tuyết Elysian 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ HCM khởi hành 13/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
14.990.000
Đặt tour
31 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 14/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 14/02/2019
Về: 17/02/2019
16.990.000
Đặt tour
32 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 14/02 Hà Nội 5N4Đ 4
Đi: 14/02/2019
Về: 18/02/2019
7.590.000
Đặt tour
33 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 16/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 16/02/2019
Về: 19/02/2019
5.990.000
Đặt tour
34 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 17/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/02/2019
Về: 21/02/2019
6.990.000
Đặt tour
35 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 17/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/02/2019
Về: 21/02/2019
11.790.000
Đặt tour
36 Du lịch Singapore - Malaysia- Indonesia 6N5Đ: Một hành trình - Ba quốc gia bay JetStar KH từ HCM khởi hành 19/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 8
Đi: 19/02/2019
Về: 24/02/2019
10.790.000
Đặt tour
37 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 20/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
6.990.000
Đặt tour
38 Du lịch Mùa Đông Hàn Quốc: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 20/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
12.990.000
Đặt tour
39 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 20/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
12.690.000
Đặt tour
40 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 20/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
7.290.000
Đặt tour
41 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 21/02 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 21/02/2019
Về: 26/02/2019
32.900.000
Đặt tour
42 Du lịch Singapore - Malaysia 4N3Đ: Một hành trình - Hai đất nước bay JetStar KH từ HCM khởi hành 21/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 21/02/2019
Về: 24/02/2019
7.990.000
Đặt tour
43 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 21/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 21/02/2019
Về: 24/02/2019
11.500.000
Đặt tour
44 Du lịch Hàn Quốc Mùa Đông 5N4Đ: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 22/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 22/02/2019
Về: 26/02/2019
14.990.000
Đặt tour
45 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 22/02 Hà Nội 1N Hết chỗ
Đi: 22/02/2019
Về: 26/02/2019
7.290.000
Đặt tour
46 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 23/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 23/02/2019
Về: 26/02/2019
5.990.000
Đặt tour
47 Du lịch Mùa Đông Hàn Quốc: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 23/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 23/02/2019
Về: 27/02/2019
12.990.000
Đặt tour
48 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 24/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 24/02/2019
Về: 28/02/2019
11.790.000
Đặt tour
49 Du lịch Singapore - Malaysia- Indonesia 6N5Đ: Một hành trình - Ba quốc gia bay JetStar KH từ HCM khởi hành 26/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 9
Đi: 26/02/2019
Về: 03/03/2019
10.790.000
Đặt tour
50 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 27/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 27/02/2019
Về: 03/03/2019
6.590.000
Đặt tour
STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 Du lịch Hàn Quốc Tết Nguyên Đán 2019: Seoul- Everland- Trượt Tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 03/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 03/02/2019
Về: 07/02/2019
14.990.000
Đặt tour
2 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 6N5Đ: Osaka - Kyoto - Hakone - Fuji - Tokyo bay thẳng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 6N5Đ Hết chỗ
Đi: 05/02/2019
Về: 10/02/2019
37.500.000
Đặt tour
3 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 5N4Đ 4
Đi: 05/02/2019
Về: 09/02/2019
18.990.000
Đặt tour
4 M1 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul- Everland- Trượt Tuyết Mùa Đông 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 05/02 Hà Nội 5N4Đ 1
Đi: 05/02/2019
Về: 09/02/2019
16.990.000
Đặt tour
5 M3 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 07/02 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 07/02/2019
Về: 11/02/2019
15.990.000
Đặt tour
6 M4 Tết Nguyên Đán 2019: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 08/02 Hà Nội 5N4Đ 8
Đi: 08/02/2019
Về: 12/02/2019
18.590.000
Đặt tour
7 M4 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 08/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 08/02/2019
Về: 12/02/2019
14.990.000
Đặt tour
8 M5 Tết Nguyên Đán 2019- Du lịch Thái Lan 5N4Đ: Bangkok - Pattaya bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 09/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
8.990.000
Đặt tour
9 M5 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Nami - Everland 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 09/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
13.990.000
Đặt tour
10 M7 Tết Nguyên Đán 2019: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 11/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 11/02/2019
Về: 15/02/2019
12.490.000
Đặt tour
11 Du lịch Hàn Quốc Mùa Đông 5N4Đ: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 13/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
14.590.000
Đặt tour
12 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 14/02 Hà Nội 5N4Đ 4
Đi: 14/02/2019
Về: 18/02/2019
7.590.000
Đặt tour
13 Du lịch Mùa Đông Hàn Quốc: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 20/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
12.990.000
Đặt tour
14 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 20/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
7.290.000
Đặt tour
15 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 21/02 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 21/02/2019
Về: 26/02/2019
32.900.000
Đặt tour
16 Du lịch Hàn Quốc Mùa Đông 5N4Đ: Suwon - Everland - Nami - Du Thuyền Sông Hàn bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 22/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 22/02/2019
Về: 26/02/2019
14.990.000
Đặt tour
17 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 22/02 Hà Nội 1N Hết chỗ
Đi: 22/02/2019
Về: 26/02/2019
7.290.000
Đặt tour
18 Du lịch Mùa Đông Hàn Quốc: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 23/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 23/02/2019
Về: 27/02/2019
12.990.000
Đặt tour
19 Du lịch Mùa Đông Hàn Quốc: Seoul - Everland - Trượt tuyết 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội khởi hành 27/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 27/02/2019
Về: 03/03/2019
12.990.000
Đặt tour
20 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 28/02 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 28/02/2019
Về: 04/03/2019
7.290.000
Đặt tour
21 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 01/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 01/03/2019
Về: 05/03/2019
7.190.000
Đặt tour
22 Du lịch Hàn Quốc 2019: Suwon - Everland - Nami - Yeouido 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 01/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 01/03/2019
Về: 05/03/2019
14.990.000
Đặt tour
23 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Baiyoke Sky Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Air Asia khởi hành từ Hà Nội khởi hành 02/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 02/03/2019
Về: 06/03/2019
6.790.000
Đặt tour
24 Du lịch Đài Loan 2019: Đài Bắc- Đài Trung- Cao Hùng 5N4Đ bay Vietjet Air khởi hành từ Hà Nội khởi hành 06/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 06/03/2019
Về: 10/03/2019
12.190.000
Đặt tour
25 "Cung đường vàng" Thu Nhật Bản Osaka - Kyoto - Núi Fuji - Tokyo 6N5Đ bay thẳng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 07/03 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 07/03/2019
Về: 12/03/2019
33.900.000
Đặt tour
26 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 08/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 08/03/2019
Về: 12/03/2019
7.190.000
Đặt tour
27 Du lịch Hàn Quốc 2019: Suwon - Everland - Nami - Yeouido 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 08/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 08/03/2019
Về: 12/03/2019
15.390.000
Đặt tour
28 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 13/03 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 13/03/2019
Về: 18/03/2019
32.900.000
Đặt tour
29 Du lịch Đài Loan 2019: Đài Bắc- Đài Trung- Cao Hùng 5N4Đ bay Vietjet Air khởi hành từ Hà Nội khởi hành 13/03 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/03/2019
Về: 17/03/2019
12.190.000
Đặt tour
30 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 14/03 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 14/03/2019
Về: 19/03/2019
32.900.000
Đặt tour
31 Du lịch Hàn Quốc 2019: SEOUL – NAMI – EVERLAND - YEOUIDO 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 14/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 14/03/2019
Về: 18/03/2019
12.790.000
Đặt tour
32 "Cung đường vàng" Thu Nhật Bản Osaka - Kyoto - Núi Fuji - Tokyo 6N5Đ bay thẳng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 15/03 Hà Nội 6N5Đ Hết chỗ
Đi: 15/03/2019
Về: 20/03/2019
33.900.000
Đặt tour
33 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 15/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 15/03/2019
Về: 19/03/2019
7.190.000
Đặt tour
34 Du lịch Hàn Quốc 2019: Suwon - Everland - Nami - Yeouido 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 15/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 15/03/2019
Về: 19/03/2019
14.990.000
Đặt tour
35 "Cung đường vàng" Thu Nhật Bản Osaka - Kyoto - Núi Fuji - Tokyo 6N5Đ bay thẳng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 21/03 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 21/03/2019
Về: 26/03/2019
33.900.000
Đặt tour
36 Nhật Bản mùa lá đỏ: Tokyo - Núi Fuji - Yokohama 4N3Đ bay Vietnam Airlines Khuyến mại khởi hành từ Hà Nội khởi hành 21/03 Hà Nội 4N3Đ 9
Đi: 21/03/2019
Về: 24/03/2019
23.900.000
Đặt tour
37 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 21/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 21/03/2019
Về: 25/03/2019
7.190.000
Đặt tour
38 Du lịch Hàn Quốc 2019: Suwon - Everland - Nami - Yeouido 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 22/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 22/03/2019
Về: 26/03/2019
15.390.000
Đặt tour
39 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Baiyoke Sky Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Air Asia khởi hành từ Hà Nội khởi hành 23/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 23/03/2019
Về: 27/03/2019
6.790.000
Đặt tour
40 Du lịch Hàn Quốc 2019: SEOUL – NAMI – EVERLAND - YEOUIDO 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 23/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 23/03/2019
Về: 27/03/2019
13.290.000
Đặt tour
41 Du lịch Hàn Quốc 2019: Suwon - Everland - Nami - Yeouido 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 25/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 25/03/2019
Về: 29/03/2019
15.390.000
Đặt tour
42 Du lịch Đài Loan 2019: Đài Bắc- Đài Trung- Cao Hùng 5N4Đ bay Vietjet Air khởi hành từ Hà Nội khởi hành 27/03 Hà Nội 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 27/03/2019
Về: 31/03/2019
12.190.000
Đặt tour
43 Du lịch Hàn Quốc 2019: Suwon - Everland - Nami - Yeouido 5N4Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 27/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 27/03/2019
Về: 31/03/2019
15.390.000
Đặt tour
44 Du lịch Nhật Bản ngắm hoa anh đào: Osaka - Kyoto - Fuji - Tokyo 6N5Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 27/03 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 27/03/2019
Về: 01/04/2019
38.900.000
Đặt tour
45 Du lịch Thái Lan 5N4Đ Bangkok - Pattaya - Safari - Baiyoke sky Buffet 86 tầng cùng Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 28/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 28/03/2019
Về: 01/04/2019
7.190.000
Đặt tour
46 Du lịch Hàn Quốc 2019: SEOUL – NAMI – EVERLAND - YEOUIDO 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 28/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 28/03/2019
Về: 01/04/2019
12.990.000
Đặt tour
47 Du lịch Nhật Bản ngắm hoa anh đào: Osaka - Kyoto - Fuji - Tokyo 6N5Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 29/03 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 29/03/2019
Về: 03/04/2019
38.900.000
Đặt tour
48 Du lịch Hàn Quốc 2019: SEOUL – NAMI – EVERLAND - YEOUIDO 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 30/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 30/03/2019
Về: 04/05/2019
12.990.000
Đặt tour
49 Du lịch Hàn Quốc 2019: SEOUL – NAMI – EVERLAND - YEOUIDO 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ Hà Nội khởi hành 30/03 Hà Nội 5N4Đ 9
Đi: 30/03/2019
Về: 03/04/2019
13.290.000
Đặt tour
50 Du lịch Nhật Bản mùa hoa anh đào 2019: OSAKA - KYOTO - FUJI - TOKYO 6N5Đ bay Vietnam Airlines KH từ Hà Nội khởi hành 03/04 Hà Nội 6N5Đ 9
Đi: 03/04/2019
Về: 08/04/2019
37.900.000
Đặt tour
STT Tên tour Điểm khởi hành Số ngày Số chỗ Khời hành Giá Tour
1 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 20/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 20/01/2019
Về: 23/01/2019
5.490.000
Đặt tour
2 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 20/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/01/2019
Về: 24/01/2019
11.790.000
Đặt tour
3 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 23/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 2
Đi: 23/01/2019
Về: 27/01/2019
5.990.000
Đặt tour
4 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 23/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 23/01/2019
Về: 27/01/2019
12.690.000
Đặt tour
5 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 24/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 24/01/2019
Về: 27/01/2019
9.990.000
Đặt tour
6 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 25/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 25/01/2019
Về: 28/01/2019
5.490.000
Đặt tour
7 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 27/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 27/01/2019
Về: 31/01/2019
11.790.000
Đặt tour
8 25 Tết Nguyên Đán - Du lịch Đài Loan: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 30/01 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 30/01/2019
Về: 03/02/2019
15.490.000
Đặt tour
9 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 31/01 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 31/01/2019
Về: 03/02/2019
9.990.000
Đặt tour
10 29 Tết 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 03/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 7
Đi: 03/02/2019
Về: 07/02/2019
19.990.000
Đặt tour
11 Tối M1 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 6N5Đ: Tokyo – Yamanashi - Nagoya – Kyoto – Osaka bay Vietnam Airlines KH HCM khởi hành 05/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 1
Đi: 05/02/2019
Về: 10/02/2019
39.990.000
Đặt tour
12 Du lịch Thái Lan Tết Nguyên Đán 2019: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 06/02/2019
Về: 09/02/2019
10.490.000
Đặt tour
13 M2 Tết Nguyên Đán 2019 - Du lịch Nhật Bản 5N4Đ: Tokyo - Kawazu - Sakura – Yamanashi bay Japan Airlines KH HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 2
Đi: 06/02/2019
Về: 10/02/2019
35.990.000
Đặt tour
14 M2 Tết Nguyên Đán 2019- Du lịch Đài Loan 5N4Đ: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 06/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 06/02/2019
Về: 10/02/2019
18.990.000
Đặt tour
15 M3 Tết Nguyên Đán 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 07/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 07/02/2019
Về: 10/02/2019
18.190.000
Đặt tour
16 M5 Tết Nguyên Đán 2019- Du Lịch Mùa Đông Hàn Quốc 5N4Đ: Seoul- Nami - Everland - Khu trượt tuyết Elysian bay JejuAir KH từ HCM khởi hành 09/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 09/02/2019
Về: 13/02/2019
16.390.000
Đặt tour
17 M6 Tết Nguyên Đán 2019: Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 10/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 8
Đi: 10/02/2019
Về: 14/02/2019
18.990.000
Đặt tour
18 Mùng 9 Tết Nguyên Đán - Du lịch Đài Loan: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 13/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
15.490.000
Đặt tour
19 M9 Tết Nguyên Đán: Seoul – Nami - Everland - Trượt Tuyết Elysian 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc KH từ HCM khởi hành 13/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/02/2019
Về: 17/02/2019
14.990.000
Đặt tour
20 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 14/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 14/02/2019
Về: 17/02/2019
16.990.000
Đặt tour
21 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 16/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 16/02/2019
Về: 19/02/2019
5.990.000
Đặt tour
22 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 17/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/02/2019
Về: 21/02/2019
6.990.000
Đặt tour
23 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 17/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/02/2019
Về: 21/02/2019
11.790.000
Đặt tour
24 Du lịch Singapore - Malaysia- Indonesia 6N5Đ: Một hành trình - Ba quốc gia bay JetStar KH từ HCM khởi hành 19/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 8
Đi: 19/02/2019
Về: 24/02/2019
10.790.000
Đặt tour
25 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 20/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
6.990.000
Đặt tour
26 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 20/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 20/02/2019
Về: 24/02/2019
12.690.000
Đặt tour
27 Du lịch Singapore - Malaysia 4N3Đ: Một hành trình - Hai đất nước bay JetStar KH từ HCM khởi hành 21/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 21/02/2019
Về: 24/02/2019
7.990.000
Đặt tour
28 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 21/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 21/02/2019
Về: 24/02/2019
11.500.000
Đặt tour
29 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 23/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 23/02/2019
Về: 26/02/2019
5.990.000
Đặt tour
30 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 24/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 24/02/2019
Về: 28/02/2019
11.790.000
Đặt tour
31 Du lịch Singapore - Malaysia- Indonesia 6N5Đ: Một hành trình - Ba quốc gia bay JetStar KH từ HCM khởi hành 26/02 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 9
Đi: 26/02/2019
Về: 03/03/2019
10.790.000
Đặt tour
32 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 27/02 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 27/02/2019
Về: 03/03/2019
6.590.000
Đặt tour
33 Du lịch Singapore - Malaysia 4N3Đ: Một hành trình - Hai đất nước bay JetStar KH từ HCM khởi hành 28/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 28/02/2019
Về: 03/03/2019
7.990.000
Đặt tour
34 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 28/02 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 28/02/2019
Về: 03/03/2019
10.500.000
Đặt tour
35 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 03/03 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 03/03/2019
Về: 06/03/2019
5.990.000
Đặt tour
36 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 03/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 03/03/2019
Về: 07/03/2019
15.390.000
Đặt tour
37 Du lịch Singapore - Malaysia- Indonesia 6N5Đ: Một hành trình - Ba quốc gia bay JetStar KH từ HCM khởi hành 05/03 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 9
Đi: 05/03/2019
Về: 10/03/2019
10.790.000
Đặt tour
38 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 06/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 06/03/2019
Về: 10/03/2019
6.590.000
Đặt tour
39 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 06/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 06/03/2019
Về: 10/03/2019
11.490.000
Đặt tour
40 Du lịch Singapore - Malaysia 4N3Đ: Một hành trình - Hai đất nước bay JetStar KH từ HCM khởi hành 07/03 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 07/03/2019
Về: 10/03/2019
7.990.000
Đặt tour
41 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 07/03 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 07/03/2019
Về: 10/03/2019
12.890.000
Đặt tour
42 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 08/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 08/03/2019
Về: 12/03/2018
6.590.000
Đặt tour
43 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 10/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 10/03/2019
Về: 14/03/2019
15.390.000
Đặt tour
44 Du lịch Singapore - Malaysia- Indonesia 6N5Đ: Một hành trình - Ba quốc gia bay JetStar KH từ HCM khởi hành 12/03 Tp.Hồ Chí Minh 6N5Đ 9
Đi: 12/03/2019
Về: 17/03/2019
10.790.000
Đặt tour
45 Du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc 5N4Đ bay Vietjet Air KH từ HCM khởi hành 13/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ Hết chỗ
Đi: 13/03/2019
Về: 17/03/2019
11.490.000
Đặt tour
46 Du lịch Singapore - Malaysia 4N3Đ: Một hành trình - Hai đất nước bay JetStar KH từ HCM khởi hành 14/03 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 14/03/2019
Về: 17/03/2019
7.990.000
Đặt tour
47 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ khởi hành HCM khởi hành 14/03 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ 9
Đi: 14/03/2019
Về: 17/03/2019
12.890.000
Đặt tour
48 Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World 4N3Đ bay Nok Air KH từ HCM khởi hành 16/03 Tp.Hồ Chí Minh 4N3Đ Hết chỗ
Đi: 16/03/2019
Về: 19/03/2019
5.990.000
Đặt tour
49 Charter Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ khởi hành HCM khởi hành 17/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 17/03/2019
Về: 21/03/2019
15.390.000
Đặt tour
50 Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air KH từ Hồ Chí Minh khởi hành 20/03 Tp.Hồ Chí Minh 5N4Đ 9
Đi: 20/03/2019
Về: 24/03/2019
6.590.000
Đặt tour