[Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2021 bay VietnamAirlines Tết Âm Lịch

[Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2021 bay VietnamAirlines Tết Âm Lịch

Giá từ 8,990,000 đ  7,790,000 đ -13%
Ngày khởi hành: 01/02 - 02/02 - 04/02

Nhà tù Phú Quốc

Khởi hành từ: Tp.Hồ Chí Minh