Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
14/06/2018 19/06/2018 29.900.000 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 14/06 HANVN6NB140618 Tour 6 Ngày 5 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
21/06/2018 26/06/2018 29.900.000 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 21/06 HANVN6NB210618 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/07/2018 09/07/2018 29.900.000 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 04/07 HANVN6NB040718 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/07/2018 16/07/2018 29.900.000 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 11/07 HANVN6NB110718 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
03/08/2018 08/08/2018 29.900.000 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 03/08 HANVN6NB030818 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
15/08/2018 20/08/2018 29.900.000 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 15/08 HANVN6NB150818 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
24/08/2018 29/08/2018 29.900.000 Tokyo - Núi Phú Sĩ - Osaka - Nagoya "Cung đường vàng 6N5Đ" bay Vietnam Airlines chương trình Siêu Khuyến Mại khởi hành 24/08 HANVN6NB240818 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay