[Hồ Chí Minh] "Tour Du lịch Thái Lan Tiết Kiệm" 2019: Bangkok - Pattaya - Dream World - Buffet 86 tầng bay Jetstar

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
18/08/2019 22/08/2019 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Tour Du lịch Thái Lan Tiết Kiệm" 2019: Bangkok - Pattaya - Dream World - Buffet 86 tầng bay Jetstar khởi hành 18/08 SGNBL5TL180819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
19/08/2019 23/08/2019 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Tour Du lịch Thái Lan Tiết Kiệm" 2019: Bangkok - Pattaya - Dream World - Buffet 86 tầng bay Jetstar khởi hành 19/08 SGNBL5TL190819 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
10/09/2019 14/09/2019 5.990.000 [Hồ Chí Minh] "Tour Du lịch Thái Lan Tiết Kiệm" 2019: Bangkok - Pattaya - Dream World - Buffet 86 tầng bay Jetstar khởi hành 10/09 SGNBL5TL100919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
19/09/2019 23/09/2019 5.990.000 [Hồ Chí Minh] "Tour Du lịch Thái Lan Tiết Kiệm" 2019: Bangkok - Pattaya - Dream World - Buffet 86 tầng bay Jetstar khởi hành 19/09 SGNBL5TL190919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
15/10/2019 19/10/2019 5.990.000 [Hồ Chí Minh] "Tour Du lịch Thái Lan Tiết Kiệm" 2019: Bangkok - Pattaya - Dream World - Buffet 86 tầng bay Jetstar khởi hành 15/10 SGNBL5TL151019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay