[Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
19/07/2019 23/07/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 19/07 SGNVN5TL190719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
20/07/2019 24/07/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 20/07 SGNVN5TL200719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
24/07/2019 28/07/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 24/07 SGNVN5TL240719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
26/07/2019 30/07/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 26/07 SGNVN5TL260719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 2 chỗ Đặt ngay
27/07/2019 31/07/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 27/07 SGNVN5TL270719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 3 chỗ Đặt ngay
31/07/2019 04/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 31/07 SGNVN5TL310719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
02/08/2019 06/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 02/08 SGNVN5TL020819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
03/08/2019 07/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 03/08 SGNVN5TL030819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/08/2019 11/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 07/08 SGNVN5TL070819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/08/2019 13/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 09/08 SGNVN5TL090819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
10/08/2019 14/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 10/08 SGNVN5TL100819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/08/2019 21/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 17/08 SGNVN5TL170819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
21/08/2019 25/08/2019 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour Du lịch Thái Lan 2019 "New Amazing": Bangkok - Pattaya bay HK 4* Vietnam Airlines khởi hành 21/08 SGNVN5TL210819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay