[Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
21/08/2019 25/08/2019 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 21/08 SGNVJ5DL210819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 6 chỗ Đặt ngay
04/09/2019 08/09/2019 9.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 04/09 SGNVJ5DL040919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/09/2019 15/09/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 11/09 SGNVJ5DL110919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/09/2019 22/09/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 18/09 SGNVJ5DL180919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/09/2019 29/09/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 25/09 SGNVJ5DL250919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
02/10/2019 06/10/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 02/10 SGNVJ5DL021019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/10/2019 13/10/2019 11.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 09/10 SGNVJ5DL091019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
16/10/2019 20/10/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 16/10 SGNVJ5DL161019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
23/10/2019 27/10/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 23/10 SGNVJ5DL231019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
30/10/2019 03/11/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 30/10 SGNVJ5DL301019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/11/2019 10/11/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 06/11 SGNVJ5DL061119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/11/2019 17/11/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 13/11 SGNVJ5DL131119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/11/2019 24/11/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 20/11 SGNVJ5DL201119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/11/2019 01/12/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 27/11 SGNVJ5DL271119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/12/2019 08/12/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 04/12 SGNVJ5DL041219 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay