[Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
16/10/2019 20/10/2019 9.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 16/10 SGNVJ5DL161019 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
23/10/2019 27/10/2019 9.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 23/10 SGNVJ5DL231019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 7 chỗ Đặt ngay
30/10/2019 03/11/2019 9.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 30/10 SGNVJ5DL301019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 2 chỗ Đặt ngay
06/11/2019 10/11/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 06/11 SGNVJ5DL061119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/11/2019 17/11/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 13/11 SGNVJ5DL131119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/11/2019 24/11/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 20/11 SGNVJ5DL201119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/11/2019 01/12/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 27/11 SGNVJ5DL271119 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
04/12/2019 08/12/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 04/12 SGNVJ5DL041219 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/12/2019 15/12/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 11/12 SGNVJ5DL111219 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/12/2019 22/12/2019 10.990.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 18/12 SGNVJ5DL181219 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/12/2019 29/12/2019 11.690.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Đài Loan 2019: Cao Hùng - Làng Yêu Quái - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc bay Vietjetair khởi hành 25/12 SGNVJ5DL251219 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay