[Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
30/07/2020 08/08/2020 61.900.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 30/07 SGNTK10EU300720 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/08/2020 18/08/2020 61.900.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 09/08 SGNTK10EU090820 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/10/2020 17/10/2020 61.900.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 08/10 SGNTK10EU081020 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/11/2020 17/11/2020 61.900.000 [Hồ Chí Minh] Tour du lịch Châu Âu 4 nước: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 10N9Đ bay hàng không 4* Turkish Ailines khởi hành 08/11 SGNTK10EU081120 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay