[Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
24/07/2024 28/07/2024 14.490.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 24/07 SGNTFU5D240724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
31/07/2024 04/08/2024 14.490.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 31/07 SGNTFU5D310724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/08/2024 11/08/2024 14.490.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 07/08 SGNTFU5D070824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/08/2024 18/08/2024 14.490.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 14/08 SGNTFU5D140824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
21/08/2024 25/08/2024 14.490.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 21/08 SGNTFU5D210824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
28/08/2024 01/09/2024 14.490.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 28/08 SGNTFU5D280824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 1 chỗ Đặt ngay
18/09/2024 22/09/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 18/09 SGNTFU5D180924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/09/2024 29/09/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thành Đô - Thiên Đường Hạ Giới 5N4D :Thành Đô - Cửu Trại Câu - 2024 bay VietjetAir khởi hành 25/09 SGNTFU5D250924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay