[Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
02/07/2020 06/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 02/07 SGNDD5TL020720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
03/07/2020 07/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 03/07 SGNDD5TL030720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
05/07/2020 09/07/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 05/07 SGNDD5TL050720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/07/2020 10/07/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 06/07 SGNDD5TL060720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/07/2020 11/07/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 07/07 SGNDD5TL070720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/07/2020 13/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 09/07 SGNDD5TL090720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
10/07/2020 14/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 10/07 SGNDD5TL100720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/07/2020 15/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 11/07 SGNDD5TL110720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/07/2020 16/07/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 12/07 SGNDD5TL120720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/07/2020 17/07/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 13/07 SGNDD5TL130720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/07/2020 18/07/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 14/07 SGNDD5TL140720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
15/07/2020 19/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 15/07 SGNDD5TL150720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
16/07/2020 20/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 16/07 SGNDD5TL160720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/07/2020 21/07/2020 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 17/07 SGNDD5TL170720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
19/07/2020 23/07/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 19/07 SGNDD5TL190720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay