[Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
08/04/2020 12/04/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 08/04 SGNDD5TL080420 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/04/2020 13/04/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 09/04 SGNDD5TL090420 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
15/04/2020 19/04/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 15/04 SGNDD5TL150420 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
16/04/2020 20/04/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 16/04 SGNDD5TL160420 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/04/2020 26/04/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 22/04 SGNDD5TL220420 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
23/04/2020 27/04/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 23/04 SGNDD5TL230420 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/05/2020 10/05/2020 5.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 06/05 SGNDD5TL060520 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/05/2020 17/05/2020 5.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 13/05 SGNDD5TL130520 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/05/2020 24/05/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 20/05 SGNDD5TL200520 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/05/2020 26/05/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 22/05 SGNDD5TL220520 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/05/2020 31/05/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 27/05 SGNDD5TL270520 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
28/05/2020 01/06/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 28/05 SGNDD5TL280520 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
31/05/2020 04/06/2020 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 31/05 SGNDD5TL310520 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
01/06/2020 05/06/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 01/06 SGNDD5TL010620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
03/06/2020 07/06/2020 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2020" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 03/06 SGNDD5TL030620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay