[Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
26/09/2019 30/09/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 26/09 SGNDD5TL260919 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
02/10/2019 06/10/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 02/10 SGNDD5TL021019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 3 chỗ Đặt ngay
09/10/2019 13/10/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 09/10 SGNDD5TL091019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
16/10/2019 20/10/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 16/10 SGNDD5TL161019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/10/2019 22/10/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 18/10 SGNDD5TL181019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
23/10/2019 27/10/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 23/10 SGNDD5TL231019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
30/10/2019 03/11/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 30/10 SGNDD5TL301019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/11/2019 10/11/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 06/11 SGNDD5TL061119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/11/2019 12/11/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 08/11 SGNDD5TL081119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/11/2019 17/11/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 13/11 SGNDD5TL131119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/11/2019 24/11/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 20/11 SGNDD5TL201119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/11/2019 26/11/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 22/11 SGNDD5TL221119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/11/2019 01/12/2019 6.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 27/11 SGNDD5TL271119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/12/2019 08/12/2019 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 04/12 SGNDD5TL041219 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/12/2019 15/12/2019 6.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 11/12 SGNDD5TL111219 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay