[Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
18/07/2019 22/07/2019 7.090.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 18/07 SGNDD5TL180719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
19/07/2019 23/07/2019 7.090.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 19/07 SGNDD5TL190719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
21/07/2019 25/07/2019 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 21/07 SGNDD5TL210719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
22/07/2019 26/07/2019 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 22/07 SGNDD5TL220719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
23/07/2019 27/07/2019 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 23/07 SGNDD5TL230719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 1 chỗ Đặt ngay
24/07/2019 28/07/2019 7.090.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 24/07 SGNDD5TL240719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
26/07/2019 30/07/2019 7.090.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 26/07 SGNDD5TL260719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 1 chỗ Đặt ngay
27/07/2019 31/07/2019 7.090.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 27/07 SGNDD5TL270719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
29/07/2019 02/08/2019 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 29/07 SGNDD5TL290719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
30/07/2019 03/08/2019 6.990.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 30/07 SGNDD5TL300719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
01/08/2019 05/08/2019 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 01/08 SGNDD5TL010819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 1 chỗ Đặt ngay
03/08/2019 07/08/2019 6.890.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 03/08 SGNDD5TL030819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/08/2019 08/08/2019 6.790.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 04/08 SGNDD5TL040819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
05/08/2019 09/08/2019 6.790.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 05/08 SGNDD5TL050819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/08/2019 10/08/2019 6.790.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Chất lượng 2019" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Nok Air khởi hành 06/08 SGNDD5TL060819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay