[Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
13/09/2024 17/09/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 13/09 SGNBKK5VNA130924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/09/2024 24/09/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 20/09 SGNBKK5VNA200924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/09/2024 26/09/2024 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 22/09 SGNBKK5VNA220924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/09/2024 01/10/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 27/09 SGNBKK5VNA270924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/10/2024 08/10/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 04/10 SGNBKK5VNA041024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/10/2024 15/10/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 11/10 SGNBKK5VNA111024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/10/2024 17/10/2024 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 13/10 SGNBKK5VNA131024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/10/2024 22/10/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 18/10 SGNBKK5VNA181024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/10/2024 29/10/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 25/10 SGNBKK5VNA251024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
01/11/2024 05/11/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 01/11 SGNBKK5VNA011124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/11/2024 12/11/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 08/11 SGNBKK5VNA081124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
10/11/2024 14/11/2024 7.390.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 10/11 SGNBKK5VNA101124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
15/11/2024 19/11/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 15/11 SGNBKK5VNA151124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/11/2024 26/11/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 22/11 SGNBKK5VNA221124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
29/11/2024 03/12/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietnam Airlines khởi hành 29/11 SGNBKK5VNA291124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay