[Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
22/07/2024 26/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 22/07 SGNBKK5VJ220724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
23/07/2024 27/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 23/07 SGNBKK5VJ230724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
25/07/2024 29/07/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 25/07 SGNBKK5VJ250724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
29/07/2024 02/08/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 29/07 SGNBKK5VJ290724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
30/07/2024 03/08/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 30/07 SGNBKK5VJ300724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
01/08/2024 05/08/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 01/08 SGNBKK5VJ010824 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
05/08/2024 09/08/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 05/08 SGNBKK5VJ050824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 4 chỗ Đặt ngay
06/08/2024 10/08/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 06/08 SGNBKK5VJ060824 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
08/08/2024 12/08/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 08/08 SGNBKK5VJ080824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 2 chỗ Đặt ngay
12/08/2024 16/08/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 12/08 SGNBKK5VJ120824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/08/2024 17/08/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 13/08 SGNBKK5VJ130824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 2 chỗ Đặt ngay
15/08/2024 19/08/2024 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 15/08 SGNBKK5VJ150824 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
19/08/2024 23/08/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 19/08 SGNBKK5VJ190824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/08/2024 24/08/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 20/08 SGNBKK5VJ200824 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
22/08/2024 26/08/2024 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 22/08 SGNBKK5VJ220824 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay