[Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
24/09/2023 28/09/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 24/09 SGNBKK5VJ240923 Tour 5 Ngày 4 Đêm 2 chỗ Đặt ngay
28/09/2023 02/10/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 28/09 SGNBKK5VJ280923 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
01/10/2023 05/10/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 01/10 SGNBKK5VJ011023 Tour 5 Ngày 4 Đêm 3 chỗ Đặt ngay
08/10/2023 12/10/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 08/10 SGNBKK5VJ081023 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
15/10/2023 19/10/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 15/10 SGNBKK5VJ151023 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/11/2023 13/11/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 09/11 SGNBKK5VJ091123 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
16/11/2023 20/11/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 16/11 SGNBKK5VJ161123 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
30/11/2023 04/12/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 30/11 SGNBKK5VJ301123 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/12/2023 11/12/2023 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 07/12 SGNBKK5VJ071223 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/01/2024 15/01/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 11/01 SGNBKK5VJ110124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/01/2024 29/01/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 25/01 SGNBKK5VJ250124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/02/2024 26/02/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 22/02 SGNBKK5VJ220224 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
29/02/2024 04/03/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 29/02 SGNBKK5VJ290224 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/03/2024 11/03/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 07/03 SGNBKK5VJ070324 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/03/2024 18/03/2024 6.890.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2023 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - MuangBoran - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 14/03 SGNBKK5VJ140324 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay