[Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
24/06/2024 28/06/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 24/06 SGNBKK5VJ240624 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
25/06/2024 29/06/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 25/06 SGNBKK5VJ250624 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
27/06/2024 01/07/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 27/06 SGNBKK5VJ270624 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
01/07/2024 05/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 01/07 SGNBKK5VJ010724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
02/07/2024 06/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 02/07 SGNBKK5VJ020724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
04/07/2024 08/07/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 04/07 SGNBKK5VJ040724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 1 chỗ Đặt ngay
08/07/2024 12/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 08/07 SGNBKK5VJ080724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
09/07/2024 13/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 09/07 SGNBKK5VJ090724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
11/07/2024 15/07/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 11/07 SGNBKK5VJ110724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
15/07/2024 19/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 15/07 SGNBKK5VJ150724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
16/07/2024 20/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 16/07 SGNBKK5VJ160724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
18/07/2024 22/07/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 18/07 SGNBKK5VJ180724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
22/07/2024 26/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 22/07 SGNBKK5VJ220724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 1 chỗ Đặt ngay
23/07/2024 27/07/2024 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 23/07 SGNBKK5VJ230724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
25/07/2024 29/07/2024 7.690.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2024 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Lâu Đài Tỉ Phú - Chocolate Ville - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ - HK Vietjet Air khởi hành 25/07 SGNBKK5VJ250724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay