[Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
17/08/2022 21/08/2022 7.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 17/08 SGNBKK5DD170822 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
24/08/2022 28/08/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 24/08 SGNBKK5DD240822 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
31/08/2022 04/09/2022 8.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 31/08 SGNBKK5DD310822 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/09/2022 11/09/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 07/09 SGNBKK5DD070922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/09/2022 18/09/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 14/09 SGNBKK5DD140922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
21/09/2022 25/09/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 21/09 SGNBKK5DD210922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
28/09/2022 02/10/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 28/09 SGNBKK5DD280922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
05/10/2022 09/10/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 05/10 SGNBKK5DD051022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/10/2022 16/10/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 12/10 SGNBKK5DD121022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
19/10/2022 23/10/2022 6.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Thái Lan 2022 "Cam kết chất lượng" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet Baiyoke Sky 5N4Đ bay HK NokAir khởi hành 19/10 SGNBKK5DD191022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay