[Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
08/08/2024 13/08/2024 30.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 08/08 SGNVJ6NB080824 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
29/08/2024 03/09/2024 30.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 29/08 SGNVJ6NB290824 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/09/2024 17/09/2024 27.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 12/09 SGNVJ6NB120924 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
26/09/2024 01/10/2024 27.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 26/09 SGNVJ6NB260924 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
24/10/2024 29/10/2024 30.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 24/10 SGNVJ6NB241024 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
31/10/2024 05/11/2024 30.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 31/10 SGNVJ6NB311024 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/11/2024 12/11/2024 30.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 07/11 SGNVJ6NB071124 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/11/2024 19/11/2024 30.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 14/11 SGNVJ6NB141124 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/12/2024 17/12/2024 30.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Nhật Bản 6N5Đ Tokyo - Odaiba - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Kansai khởi hành 12/12 SGNVJ6NB121224 Tour 6 Ngày 5 Đêm 9 chỗ Đặt ngay