[Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
24/07/2024 28/07/2024 18.880.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir khởi hành 24/07 SGNLJG5D240724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/08/2024 11/08/2024 18.880.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir khởi hành 07/08 SGNLJG5D070824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
21/08/2024 25/08/2024 18.880.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir khởi hành 21/08 SGNLJG5D210824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/09/2024 08/09/2024 18.880.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir khởi hành 04/09 SGNLJG5D040924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/09/2024 22/09/2024 18.880.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir khởi hành 18/09 SGNLJG5D180924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
02/10/2024 06/10/2024 18.880.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir khởi hành 02/10 SGNLJG5D021024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
16/10/2024 20/10/2024 18.880.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Lệ Giang - ShangRila 2024 - 5N4Đ bay VietjetAir khởi hành 16/10 SGNLJG5D161024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay