[Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc "Mùa Hè" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Seoul Forest - Everland - KS 4* bay Vietjet Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
20/07/2024 24/07/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc "Mùa Hè" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Seoul Forest - Everland - KS 4* bay Vietjet Air khởi hành 20/07 SGNVJ5HQ200724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
27/07/2024 31/07/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc "Mùa Hè" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Seoul Forest - Everland - KS 4* bay Vietjet Air khởi hành 27/07 SGNVJ5HQ270724 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
03/08/2024 07/08/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc "Mùa Hè" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Seoul Forest - Everland - KS 4* bay Vietjet Air khởi hành 03/08 SGNVJ5HQ030824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
31/08/2024 04/09/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc "Mùa Hè" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Seoul Forest - Everland - KS 4* bay Vietjet Air khởi hành 31/08 SGNVJ5HQ310824 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
14/09/2024 18/09/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc "Mùa Hè" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Seoul Forest - Everland - KS 4* bay Vietjet Air khởi hành 14/09 SGNVJ5HQ140924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
28/09/2024 02/10/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc "Mùa Hè" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Seoul Forest - Everland - KS 4* bay Vietjet Air khởi hành 28/09 SGNVJ5HQ280924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 6 chỗ Đặt ngay