[Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
18/08/2022 22/08/2022 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 18/08 SGNVJ5HQ180822 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
20/08/2022 24/08/2022 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 20/08 SGNVJ5HQ200822 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/08/2022 29/08/2022 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 25/08 SGNVJ5HQ250822 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/08/2022 31/08/2022 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 27/08 SGNVJ5HQ270822 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/09/2022 21/09/2022 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 17/09 SGNVJ5HQ170922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/09/2022 26/09/2022 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 22/09 SGNVJ5HQ220922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
24/09/2022 28/09/2022 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 24/09 SGNVJ5HQ240922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
29/09/2022 03/10/2022 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 29/09 SGNVJ5HQ290922 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/10/2022 10/10/2022 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 06/10 SGNVJ5HQ061022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/10/2022 17/10/2022 13.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 13/10 SGNVJ5HQ131022 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
15/10/2022 19/10/2022 13.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 15/10 SGNVJ5HQ151022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/10/2022 24/10/2022 13.590.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 20/10 SGNVJ5HQ201022 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
22/10/2022 26/10/2022 14.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 22/10 SGNVJ5HQ221022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/10/2022 31/10/2022 14.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 27/10 SGNVJ5HQ271022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
29/10/2022 02/11/2022 14.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Hàn Quốc 2022 "Thần tượng Châu Á" 5N4Đ: Seoul - Đảo Nami - Everland KS 4* Quốc tế khởi hành 29/10 SGNVJ5HQ291022 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay