[Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
23/05/2024 27/05/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 23/05 SGNVJ5DL230524 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
30/05/2024 03/06/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 30/05 SGNVJ5DL300524 Tour 5 Ngày 4 Đêm 1 chỗ Đặt ngay
13/06/2024 17/06/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 13/06 SGNVJ5DL130624 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/06/2024 24/06/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 20/06 SGNVJ5DL200624 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
27/06/2024 01/07/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 27/06 SGNVJ5DL270624 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/07/2024 15/07/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 11/07 SGNVJ5DL110724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/07/2024 22/07/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 18/07 SGNVJ5DL180724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/07/2024 29/07/2024 13.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 25/07 SGNVJ5DL250724 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/08/2024 12/08/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 08/08 SGNVJ5DL080824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/08/2024 26/08/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 22/08 SGNVJ5DL220824 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
19/09/2024 23/09/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 19/09 SGNVJ5DL190924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
26/09/2024 30/09/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 26/09 SGNVJ5DL260924 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/10/2024 21/10/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 17/10 SGNVJ5DL171024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
31/10/2024 04/11/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 31/10 SGNVJ5DL311024 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
21/11/2024 25/11/2024 12.990.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Đài Loan "Khám phá Đảo Ngọc" 5N4D bay HK Vietjet Air khởi hành 21/11 SGNVJ5DL211124 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay