[Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
21/07/2022 29/07/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 21/07 SGNEU9N210722 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
28/07/2022 05/08/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 28/07 SGNEU9N280722 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
11/08/2022 19/08/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 11/08 SGNEU9N110822 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
18/08/2022 26/08/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 18/08 SGNEU9N180822 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
25/08/2022 02/09/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 25/08 SGNEU9N250822 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
15/09/2022 23/09/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 15/09 SGNEU9N150922 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
29/09/2022 07/10/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 29/09 SGNEU9N290922 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
13/10/2022 21/10/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 13/10 SGNEU9N131022 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
27/10/2022 04/11/2022 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2022: "Tuyệt sắc Châu Âu" 4 nước: Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 9N8D HK Bamboo Airways khởi hành 27/10 SGNEU9N271022 Tour 9 Ngày 8 Đêm Hết chỗ Đặt ngay