[Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
17/05/2023 27/05/2023 72.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 17/05 SGNTK11NPTSY170523 Tour 11 Ngày 10 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
05/06/2023 15/06/2023 75.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 05/06 SGNTK11NPTSY050623 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
26/06/2023 06/07/2023 75.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 26/06 SGNTK11NPTSY260623 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
03/07/2023 13/07/2023 77.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 03/07 SGNTK11NPTSY050723 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/07/2023 22/07/2023 77.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 12/07 SGNTK11NPTSY120723 Tour 11 Ngày 10 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
24/07/2023 03/08/2023 77.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 24/07 SGNTK11NPTSY260723 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay