[Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
01/02/2023 11/02/2023 68.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 01/02 SGNTK11NPTSY010223 Tour 11 Ngày 10 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
22/02/2023 04/03/2023 67.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 22/02 SGNTK11NPTSY220223 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
01/03/2023 11/03/2023 69.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 01/03 SGNTK11NPTSY010323 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/05/2023 27/05/2023 72.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 17/05 SGNTK11NPTSY170523 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/06/2023 17/06/2023 75.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 07/06 SGNTK11NPTSY070623 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/06/2023 27/06/2023 75.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 17/06 SGNTK11NPTSY170623 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
05/07/2023 15/07/2023 77.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 05/07 SGNTK11NPTSY050723 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/07/2023 22/07/2023 77.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 12/07 SGNTK11NPTSY120723 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
26/07/2023 05/08/2023 77.900.000 [Hồ Chí Minh] Du lịch Châu Âu 2023 "Kinh đô ánh sáng" 4 nước: Pháp - Thuỵ Sĩ - Ý - Vatican 11N10D khởi hành 26/07 SGNTK11NPTSY260723 Tour 11 Ngày 10 Đêm 9 chỗ Đặt ngay