[Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2021 bay VietnamAirlines Tết Âm Lịch

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
01/02/2022 03/02/2022 7.790.000 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2021 bay VietnamAirlines Tết Âm Lịch khởi hành 01/02 SGNVN3PQ010222 Tour 3 Ngày 2 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
02/02/2022 04/02/2022 7.990.000 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2021 bay VietnamAirlines Tết Âm Lịch khởi hành 02/02 SGNVN3PQ020222 Tour 3 Ngày 2 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/02/2022 06/02/2022 7.990.000 [Hồ Chí Minh] Đảo Ngọc Phú Quốc 2021 bay VietnamAirlines Tết Âm Lịch khởi hành 04/02 SGNVN3PQ040222 Tour 3 Ngày 2 Đêm 9 chỗ Đặt ngay