[HCM] Du lịch Tây Đông Canada 10N9D: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Thác Niagara Falls - Ngàn đảo Kingston

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
26/06/2024 05/07/2024 108.900.000 [HCM] Du lịch Tây Đông Canada 10N9D: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Thác Niagara Falls - Ngàn đảo Kingston khởi hành 26/06 SGNCI10CA260624 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/07/2024 23/07/2024 108.900.000 [HCM] Du lịch Tây Đông Canada 10N9D: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Thác Niagara Falls - Ngàn đảo Kingston khởi hành 14/07 SGNCI10CA140724 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/10/2024 17/10/2024 98.900.000 [HCM] Du lịch Tây Đông Canada 10N9D: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Thác Niagara Falls - Ngàn đảo Kingston khởi hành 08/10 SGNCI10CA081024 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/10/2024 27/10/2024 98.900.000 [HCM] Du lịch Tây Đông Canada 10N9D: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Thác Niagara Falls - Ngàn đảo Kingston khởi hành 18/10 SGNCI10CA181024 Tour 10 Ngày 9 Đêm 8 chỗ Đặt ngay