[HCM] Du lịch Mỹ 10 Ngày 9 Đêm Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ "Lễ hội hoa anh đào" : New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
29/05/2024 07/06/2024 88.900.000 [HCM] Du lịch Mỹ 10 Ngày 9 Đêm Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ "Lễ hội hoa anh đào" : New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles khởi hành 29/05 SGNBR10US29052024 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
19/06/2024 28/06/2024 93.900.000 [HCM] Du lịch Mỹ 10 Ngày 9 Đêm Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ "Lễ hội hoa anh đào" : New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles khởi hành 19/06 SGNBR10US19062024 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/07/2024 23/07/2024 98.900.000 [HCM] Du lịch Mỹ 10 Ngày 9 Đêm Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ "Lễ hội hoa anh đào" : New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles khởi hành 14/07 SGNBR10US14072024 Tour 10 Ngày 9 Đêm 9 chỗ Đặt ngay