[Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
08/04/2020 12/04/2020 7.190.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 08/04 HANTG5TL080420 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
16/04/2020 20/04/2020 6.990.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 16/04 HANTG5TL160420 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
20/05/2020 24/05/2020 6.990.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 20/05 HANTG5TL200520 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
28/05/2020 01/06/2020 7.090.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 28/05 HANTG5TL280520 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
06/06/2020 10/06/2020 7.090.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 06/06 HANTG5TL060620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/06/2020 13/06/2020 7.090.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 09/06 HANTG5TL090620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
10/06/2020 14/06/2020 7.590.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 10/06 HANTG5TL100620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/06/2020 15/06/2020 7.590.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 11/06 HANTG5TL110620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/06/2020 21/06/2020 7.590.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 17/06 HANTG5TL170620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
24/06/2020 28/06/2020 7.590.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 24/06 HANTG5TL240620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
26/06/2020 30/06/2020 7.590.000 [Hà Nội] Du lịch Thái Lan 2020 "Hành trình 4*" Bangkok - Pattaya - Safari World - Buffet 86 tầng 5N4Đ bay Thai Airways khởi hành 26/06 HANTG5TL260620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay