[Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc "Hành trình Vàng" : Seoul - Nami - Everland 5N4D bay HK Vietnam Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
23/09/2023 27/09/2023 18.590.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc "Hành trình Vàng" : Seoul - Nami - Everland 5N4D bay HK Vietnam Airlines khởi hành 23/09 HANVN5HQ23092023 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
27/09/2023 01/10/2023 18.590.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc "Hành trình Vàng" : Seoul - Nami - Everland 5N4D bay HK Vietnam Airlines khởi hành 27/09 HANVN5HQ27092023 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/10/2023 26/10/2023 18.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc "Hành trình Vàng" : Seoul - Nami - Everland 5N4D bay HK Vietnam Airlines khởi hành 22/10 HANVN5HQ22102023 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
02/11/2023 06/11/2023 18.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc "Hành trình Vàng" : Seoul - Nami - Everland 5N4D bay HK Vietnam Airlines khởi hành 02/11 HANVN5HQ02112023 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
10/11/2023 14/11/2023 18.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc "Hành trình Vàng" : Seoul - Nami - Everland 5N4D bay HK Vietnam Airlines khởi hành 10/11 HANVN5HQ10112023 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay