[Hà Nội] [Mùa Thu] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
15/10/2019 19/10/2019 12.590.000 [Hà Nội] [Mùa Thu] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 15/10 HAN7C5HQ151019 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
29/10/2019 02/11/2019 12.590.000 [Hà Nội] [Mùa Thu] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 29/10 HAN7C5HQ291019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
30/10/2019 03/11/2019 12.590.000 [Hà Nội] [Mùa Thu] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 30/10 HAN7C5HQ301019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
31/10/2019 04/11/2019 12.990.000 [Hà Nội] [Mùa Thu] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 31/10 HAN7C5HQ311019 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
01/11/2019 05/11/2019 12.590.000 [Hà Nội] [Mùa Thu] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 01/11 HAN7C5HQ011119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/11/2019 13/11/2019 12.590.000 [Hà Nội] [Mùa Thu] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 09/11 HAN7C5HQ091119 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay