[Hà Nội] Du lịch Châu Âu 7 nước 2022: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay HK Turkish Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
17/08/2022 31/08/2022 89.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 7 nước 2022: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay HK Turkish Airlines khởi hành 17/08 HANEU15N170822 Tour 15 Ngày 14 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
28/09/2022 12/10/2022 85.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 7 nước 2022: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay HK Turkish Airlines khởi hành 28/09 HANEU15N280922 Tour 15 Ngày 14 Đêm 8 chỗ Đặt ngay
19/10/2022 02/11/2022 82.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 7 nước 2022: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay HK Turkish Airlines khởi hành 19/10 HANEU15N191022 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/11/2022 01/12/2022 82.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 7 nước 2022: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay HK Turkish Airlines khởi hành 17/11 HANEU15N161122 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/12/2022 05/01/2023 85.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 7 nước 2022: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay HK Turkish Airlines khởi hành 22/12 HANEU15N211222 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay