[Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
25/06/2019 29/06/2019 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 25/06 SGNVN5TL250619 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
02/07/2019 06/07/2019 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 02/07 SGNVN5TL020719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
09/07/2019 13/07/2019 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 09/07 SGNVN5TL090719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 4 chỗ Đặt ngay
16/07/2019 20/07/2019 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 16/07 SGNVN5TL160719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
23/07/2019 27/07/2019 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 23/07 SGNVN5TL230719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
30/07/2019 03/08/2019 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 30/07 SGNVN5TL300719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/08/2019 10/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 06/08 SGNVN5TL060819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
13/08/2019 17/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 13/08 SGNVN5TL130819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/08/2019 24/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 20/08 SGNVN5TL200819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
27/08/2019 31/08/2019 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 27/08 SGNVN5TL270819 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
17/09/2019 21/09/2019 6.790.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 17/09 SGNVN5TL170919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
24/09/2019 28/09/2019 6.790.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2019: Bangkok – Pattaya – Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 24/09 SGNVN5TL240919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay