Tour du lịch Đông Âu 4 nước 2020: Séc - Áo - Slovakia - Hungary 9N8Đ bay hàng không Turkish Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
10/06/2020 18/06/2020 51.900.000 Tour du lịch Đông Âu 4 nước 2020: Séc - Áo - Slovakia - Hungary 9N8Đ bay hàng không Turkish Airlines khởi hành 10/06 HANTK9EE100620 Tour 9 Ngày 8 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/06/2020 28/06/2020 52.900.000 Tour du lịch Đông Âu 4 nước 2020: Séc - Áo - Slovakia - Hungary 9N8Đ bay hàng không Turkish Airlines khởi hành 20/06 HANTK9EE200620 Tour 9 Ngày 8 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/07/2020 12/07/2020 52.900.000 Tour du lịch Đông Âu 4 nước 2020: Séc - Áo - Slovakia - Hungary 9N8Đ bay hàng không Turkish Airlines khởi hành 04/07 HANTK9EE040720 Tour 9 Ngày 8 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/07/2020 26/07/2020 52.900.000 Tour du lịch Đông Âu 4 nước 2020: Séc - Áo - Slovakia - Hungary 9N8Đ bay hàng không Turkish Airlines khởi hành 18/07 HANTK9EE180720 Tour 9 Ngày 8 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/08/2020 16/08/2020 51.900.000 Tour du lịch Đông Âu 4 nước 2020: Séc - Áo - Slovakia - Hungary 9N8Đ bay hàng không Turkish Airlines khởi hành 08/08 HANTK9EE080820 Tour 9 Ngày 8 Đêm 9 chỗ Đặt ngay