[Hồ Chí Minh] Tâm Linh Tam Chúc - Hạ Long Biển Nhớ bay VietnamAirlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
15/07/2021 18/07/2021 6.590.000 [Hồ Chí Minh] Tâm Linh Tam Chúc - Hạ Long Biển Nhớ bay VietnamAirlines khởi hành 15/07 SGNVN4HNHL150721 Tour 4 Ngày 3 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
22/07/2021 25/07/2021 6.590.000 [Hồ Chí Minh] Tâm Linh Tam Chúc - Hạ Long Biển Nhớ bay VietnamAirlines khởi hành 22/07 SGNVN4HNHL220721 Tour 4 Ngày 3 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/08/2021 15/08/2021 6.590.000 [Hồ Chí Minh] Tâm Linh Tam Chúc - Hạ Long Biển Nhớ bay VietnamAirlines khởi hành 12/08 SGNVN4HNHL120821 Tour 4 Ngày 3 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
19/08/2021 22/08/2021 6.590.000 [Hồ Chí Minh] Tâm Linh Tam Chúc - Hạ Long Biển Nhớ bay VietnamAirlines khởi hành 19/08 SGNVN4HNHL190821 Tour 4 Ngày 3 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
26/08/2021 29/08/2021 6.590.000 [Hồ Chí Minh] Tâm Linh Tam Chúc - Hạ Long Biển Nhớ bay VietnamAirlines khởi hành 26/08 SGNVN4HNHL260821 Tour 4 Ngày 3 Đêm 9 chỗ Đặt ngay