[Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
13/06/2020 17/06/2020 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 13/06 SGNVN5TL130620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
14/06/2020 18/06/2020 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 14/06 SGNVN5TL140620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
20/06/2020 24/06/2020 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 20/06 SGNVN5TL200620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
21/06/2020 25/06/2020 7.390.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 21/06 SGNVN5TL210620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/06/2020 29/06/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 25/06 SGNVN5TL250620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
28/06/2020 02/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 28/06 SGNVN5TL280620 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
02/07/2020 06/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 02/07 SGNVN5TL020720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
04/07/2020 08/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 04/07 SGNVN5TL040720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
05/07/2020 09/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 05/07 SGNVN5TL050720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
07/07/2020 11/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 07/07 SGNVN5TL070720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
08/07/2020 12/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 08/07 SGNVN5TL080720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
09/07/2020 13/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 09/07 SGNVN5TL090720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
10/07/2020 14/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 10/07 SGNVN5TL100720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
11/07/2020 15/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 11/07 SGNVN5TL110720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
12/07/2020 16/07/2020 7.590.000 [Hồ Chí Minh] "Du lịch Thái Lan Cao Cấp" 2020: Bangkok – Pattaya – 3D - Thuỷ Cung - Muang Boran – Buffet 86 tầng bay Vietnam Airlines khởi hành 12/07 SGNVN5TL120720 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay