[Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
18/07/2019 22/07/2019 13.790.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 18/07 HAN7C5HQ180719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
20/07/2019 24/07/2019 12.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 20/07 HAN7C5HQ200719 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
27/07/2019 31/07/2019 12.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 27/07 HAN7C5HQ270719 Tour 5 Ngày 4 Đêm 7 chỗ Đặt ngay
03/08/2019 07/08/2019 12.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 03/08 HAN7C5HQ030819 Tour 5 Ngày 4 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
22/08/2019 26/07/2019 12.590.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 22/08 HAN7C5HQ220819 Tour 1 Ngày 8 chỗ Đặt ngay
21/09/2019 25/09/2019 12.390.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 21/09 HAN7C5HQ210919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
25/09/2019 29/09/2019 12.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 25/09 HAN7C5HQ250919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
26/09/2019 30/09/2019 12.990.000 [Hà Nội] Du lịch Hàn Quốc 2019: Seoul - Nami - Everland - Du thuyền sông Hàn 5N4Đ bay hàng không Hàn Quốc khởi hành 26/09 HAN7C5HQ260919 Tour 5 Ngày 4 Đêm 9 chỗ Đặt ngay