[Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines

Lịch khởi hành :
Ngày đi Ngày về Giá (VNĐ) Tour Mã tour Số ngày Còn nhận
20/06/2023 04/07/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 20/06 HANTK15EUTA200623 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
02/07/2023 16/07/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 02/07 HANTK15EU02072023 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
16/07/2023 30/07/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 16/07 HANTK15EUTA160723 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
18/07/2023 01/08/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 18/07 HANTK15EUTA180723 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
30/07/2023 13/08/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 30/07 HANTK15EUTA300723 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
06/08/2023 20/08/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 06/08 HANTK15EUTA060823 Tour 15 Ngày 14 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
08/08/2023 22/08/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 08/08 HANTK15EUTA080823 Tour 15 Ngày 14 Đêm Hết chỗ Đặt ngay
13/08/2023 27/08/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 13/08 HANTK15EUTA130823 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay
31/08/2023 14/09/2023 95.900.000 [Hà Nội] Du lịch Châu Âu 2023 "Hành trình Thanh Xuân" 7 nước : Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 15N14D bay Turkish Airlines khởi hành 31/08 HANTK15EUTA310823 Tour 15 Ngày 14 Đêm 9 chỗ Đặt ngay